Toegankelijkheid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) besteedt aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Het is belangrijk dat iedereen overheidssites gemakkelijk kan vinden en gebruiken.

Om dit mogelijk te maken, volgt VRNHN de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van deze richtlijnen worden websites toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden zo veel mogelijk dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Ook vinden we transparantie essentieel en daarom verstrekken we actuele informatie over de toegankelijkheid van onze website en onze plannen voor verbeteringen. Deze informatie presenteren we in de Toegankelijkheidsverklaring.  Op dit moment zijn er drie specifieke aandachtspunten die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van onze website www.woongemakiskinderspel.nl.

Het toegankelijkheidslabel van WoongemakIsKinderspel.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Video’s

Videos op  www.woongemakiskinderspel.nl zullen ingesproken en ondertiteld worden. Op dit moment is de inhoud van de meeste video’s reeds gedeeltelijk beschikbaar in de vorm van een tekstueel stappenplan. We streven er naar om in de toekomst volledig uitgeschreven teksten ter beschikking te stellen. Omdat VRNHN een aantal video’s ook op YouTube heeft gepubliceerd is het nu ook al mogelijk om ondertiteling aan te zetten op deze video’s. De ondertiteling wordt automatisch door YouTube gegenereerd en de teksten zijn dus niet foutloos. Aan correcte ondertiteling wordt gewerkt.

Contrast

We realiseren ons dat het kleurgebruik op de website www.woongemakiskinderspel.nl  nog niet optimaal is omdat het contrast soms nog te wensen over laat. Goed gebruik van kleuren binnen een website is belangrijk voor kleurenblinden en slechtzienden. Mocht u problemen op dit vlak ervaren met de website dan raden we aan om een toegankelijkheidsextensie te installeren in uw browser, waarmee de kleuren en het contrast automatisch worden aangepast. VRNHN werkt momenteel aan aanpassingen in het ontwerp van de verschillende websites om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Interactieve Veiligheidscheck

Op de website is een interactieve Veiligheidscheck voor woningen geplaatst. Dit onderdeel is minder geschikt voor mensen met een visuele beperking en zal door VRNHN aangepast gaan worden.

Widgets