Disclaimer

De voorwaarden beschreven in deze Disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de  VRNHN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de VRNHN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De VRNHN garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De VRNHN wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de VRNHN links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de VRNHN worden aanbevolen. De VRNHN aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de VRNHN niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De VRNHN behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Widgets